csenpl


O plavbě

Nalodění posádky se uskutečňuje v domovské marině Chorvatsko.

Plavbu provozujeme na moderních plachetnicích typu např. BAVARIA 50.6 , JEANNEAU 53, DUFOUR 43.

Samotná plavba je z větší časti v pobřežních vodách Jaderského moře, kde navštívíme např. souostroví „KORNATI“, přírodní rezervaci zapsanou v roce 1980 jako „Národní park Kornati“.

Další oblíbenou destinací je přírodní rezervace „KRKA“ , kde plujeme krásným a známým kaňonem a následně přes „PROKLJANSKO JEZERO“ až do přístavu „SKRADIN“.

Jednotlivé plavby jsou graficky znázorněny na přiložených mapách. Nejsme zastánci dogmatického plnění tras, jsme nakloněni domluvě s posádkou a pokud je cíl plavby časově reálný a v souladu s aktuálními klimatickými podmínkami, nic nebrání plavbu uskutečnit. My Vám pouze doporučíme, zda destinace Vámi vybraná je pro plachetnici vhodná. Současně je ovšem nutné pro zvolený kurz plavby souhlas většiny posádky.
Poslední slovo o kurzu plavby má vždy kapitán lodi.