csenpl


Organizator

BELEFI yacht.eu s.r.o.

Jožky Jabůrkové 560/1

779 00 Olomouc

IČO: 015 56 991

Spółka zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie pod numerem C 56070

Kapitan statku: Bedřich Mareček , uprawnienia typu „B“ – (B- yachtmaster offshore)

I. oficer: Lenka Nováková, uprawnienia typu „C“ – (C-yachtmaster coastal)